Září 2007

Jedi

1. září 2007 v 18:37 Jedi

Jsou to zastánci dobra a spravedlnosti v galaxii. Jejich úkol je bránit Republiku a její občany. Řídí se jen a pouze Světlou Stranou Síly a když hrozí Republice nějaké nebezpečí, oni jí pomůžou.
Na začátku asi 25,000 BBY (před bitvou o Yavin) se spojila většina bytostí citlivých k Síle do tohoto řádu, za účelem bránit rychle se rozrůstající Republiku. Vynález hyperpohonu způsobil, že z galaktického jádra začala kolonizace galaxie a Republika mohla narazit na nepřátele. Ale několik Jediů se zpronevěřilo Jedijskému Kodexu a propadlo do té doby neznámé Temné Straně Síly. Po tomto prvnímu konfliktu mezi Jedii, se Temní Jediové přesunuli do exilu na okraj galaxie, kde si podmanili primitivní Sithy. Jediové netušili, že se s jejich následníky ještě setkají. Mezitím Jediové chránili Republiku.
Asi okolo roku 5,000 BBY se Páni Sithu vrátili do galaxie, kvůli Jori a Gavovi Daragonovým, kteří provedli slepý skok hyperprostorem a objevili se u Korribanu, jednoho z mnoha center Sithské Říše. Naga Sadow toho využil ke svému prospěchu a byl zvolen novým Temným Pánem Sithu po smrti Marky Ragnose a znevážení Luda Kreshe. Tento konflikt kdy zemřely milióny obyvatel galaxie byl děsivý, ale nakonec se Jediům tyto Sithské útočníky podařilo odrazit a od té doby došlo ještě k mnoha konfliktům včetně Sithské války, kterou vedli padlí Jediové Exar Kun a Ulic Qel-Droma.
Po asi 50 letech se dva Padlí Jediové pokusili ovládnout galaxii. Bylo to po děsivých Mandaloriaánských válkách, kde vedli, proti nařízení Rady, Jedijské oddíly do boje za Republiku. Revan a Malak nalezli tzv. Hvězdnou Kovárnu (org. Star Forge). Byla to továrna, která mohla během pár dní vytvořit nepočítaně stíhaček, droidů i lodí a vlastně z ničeho. Naštěstí i bohužel, mohl tuto továrnu uvést do provozu jen mimořádně mocný Sith, protože celý komplex byl nástroj Temné strany. Revan se ale na Hvězdnou Kovárnu vykašlal a rozhod se nechat její pravý potencial být. Malak mu to potom při jejich posledním souboji řekl. Po Jedijské občanské válce zmizely tisíce Jediů a zbylo sotva 100 Jediů. Tuto čistku páchal Sithský Triumvirát, ale díky Jedijské Vyhnankyni byl tento nebezpečný řád Sithu vyhlazen a Malachor V konečně zničen. Revan zmizel v neznámých oblastech a Vyhnankyně se rozhodla ho následovat a její následovníci obnovili řád.
Po několika tisíciletích nastala 7. bitva o Ruusan, v ní Jediové z Armády Světla porazili Bratrstvo Temnoty a Sithové záhadně zmizeli. Zemřelo tam ale tehdy mnoho Jediů a planeta byla odlesněna Myšlenkovou bombou. Dál následovalo dalších několik staletí, kdy Jediové bránili galaxii, třeba v Prudkém Hyperprostorovém konfliktu. Téměř celé toto milénium patřilo Velmistru Jediů Yodovi. Nakonec Starý řád padl. Během Klonových válek utrpěl řád spousty ztrát na životech a na konci díky neblaze proslulému Rozkazu 66 byli vyvražděni téměř všichni Jediové. Ti co přežili první vlnu Velké Jedijské Čistky byli zabiti později. Žádný člen Starého řádu se nedožil smrti Císaře, až na Anakina Skywalkera, Temného Jedie, který likvidoval Jedie nejefektivněji, ale díky svému synovi Lukovi znovu uviděl Světlou stranu a Císaře zabil. Luke pak založil Nový řád Jediů, ten však také neměl svou existenci jistou.